Επίσημος ιστότοπος

Menu

2023-2024

Οδηγίες Εγγραφής Α’ Τάξης

Εγγραφές στην Α΄ τάξη του 4ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν στην Α’ τάξη, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή των παιδιών τους στο 4ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, πρέπει να υποβάλουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 που θα βρουν στην ιστοσελίδα μας, το αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να […]

Ατομικό Δελτίο Υγείας για το Μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν το Ατομικό Δελτίο Υγείας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον θεράποντα ιατρό. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών-προθεσμία

Θρησκευτικά Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας. Η αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο/ίδια τον/τη μαθητή/τρια, εάν είναι ενήλικος/η, ή και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της, εάν […]

Αγιασμός