Βυζαντινή και Οθωμανική Αθήνα – Προετοιμασία διδακτικής επίσκεψης

Η διαδρομή μας  Η Μεσαιωνική Αθήνα.  Η Οθωμανική Αθήνα