Καθήκοντα Επιμελητών

1. Προσέρχονται στο Σχολείο έγκαιρα και ελέγχουν αν η έδρα, τα θρανία και γενικά η αίθουσα είναι καθαρή. Αν δεν είναι, το ανα­φέρουν στον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης τους.

2. Κατά τα διαλείμματα:
α) δεν επιτρέπουν σε κανένα να μένει στην τάξη.
β) ανοίγουν και στερεώνουν τα παράθυρα για να αεριστεί η τάξη.
γ) φροντίζουν ώστε ο πίνακας να είναι καθαρός και να υπάρχει κι­μωλία.

3. Αναφέρουν στον υπεύθυνο καθηγητή κάθε ζημιά που γίνεται στην τάξη.

4. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης και της πειθαρχίας κατά τα διαλείμματα, όταν οι μαθητές μένουν στην τάξη λόγω καιρού.

5. Μετά το τελευταίο μάθημα βγαίνουν τελευταίοι από την αίθουσα, αφού προηγουμένως καθαρίσουν τον πίνακα, κλείσουν τα παράθυρα και μαζέψουν οτιδήποτε ξέχασαν οι μαθητές στην τάξη, τα οποία και παραδίδουν στη Διεύθυνση του Σχολείου.

6. Η υπηρεσία των επιμελητών διαρκεί μια βδομάδα. Αρχίζει το πρωί της Δευτέρας και λήγει μετά την τελευταία διδακτική ώρα της Παρασκευής.

Είμαστε όλοι υπεύθυνοι, μαθητές και καθηγητές, για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου μας και ελπίζουμε σε μία αρμονική συνεργασία, με κατανόηση και αλληλοβοήθεια.