Υλικοτεχνική υποδομή / Βελτιωτικές παρεμβάσεις

Το σχολείο μας παρουσιάζει την εξής χωροταξική δομή:

Στο ισόγειο βρίσκονται: τα Γραφεία της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Καθηγητών, η αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, η Βιβλιοθήκη, το Χημείο (ανακαινίσθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15), η αίθουσα Πληροφορικής, το κυλικείο, τουαλέτες μαθητών και βοηθητικοί χώροι. 

Στον 1ο όροφο βρίσκονται: οι αίθουσες των τμημάτων Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Α3, Α4 και το προαύλιο. 

Στον 2ο όροφο βρίσκονται: ο αίθουσες των τμημάτων Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Β4 και η Αίθουσα Τεχνολογίας.