Καθηγητές

Αθανασιάδη  Ελένη  ΠΕ 03 

Μαθηματικός

Βλαχάκη

Μαρία

ΠΕ 08

Καλλιτεχνικών

Βούλγαρη

Αικατερίνη

ΠΕ06

Αγγλικής Φιλολογίας  

Γάλλος Νικόλαος Πε 11 Φυσικής Αγωγής 

Γιαννόπουλος

Κωνσταντίνος

ΠΕ 04.06

Γεωλόγος 

Γλύκα  

 

Ιωάννα

ΠΕ 02

Φιλόλογος

Γρηγορίου

Ελένη

ΠΕ 02

Φιλόλογος

Καγκελάρη

Ασπασία ΠΕ 02 Φιλόλογος

Καραμολέγκου

Αικατερίνη    

ΠΕ 03

Μαθηματικός 

Κοντοπούλου

Σταυρούλα

ΠΕ 16

Οικιακής Οικονομίας       

Κυρίμης

Νικόλαος

ΠΕ16.01

Μουσικός

Λαγουδάκης

Νεκτάριος

ΠΕ 04.04

Βιολόγος 

Λαμπροπούλου  Σεβαστή  ΠΕ 06  Αγγλικής Φιλολογίας 
Λεονάρδου  Αναστασία  ΠΕ 02 Φιλόλογος 

Λιόντη

Αλεξάνδρα

ΠΕ 02

Φιλόλογος

Μάλλιου  Μαίρη  ΠΕ 01 Θεολόγος 
Μαρέτη  Κωνσταντίνα  ΠΕ04.05 Γεωλόγος 

Μίχου

Μαρία

ΠΕ 02

Φιλόλογος

Μπουτσιάνη  Κωνσταντίνα  ΠΕ 19 Πληροφορικής 

Νιφλή

Χαρίκλεια

ΠΕ 05

Γαλλικής Φιλολογίας 

Ντούλα  Ευτυχία  ΠΕ 07  Γερμανικής Φιλολογίας 
Ρεγκούτα  Ελένη  ΠΕ 88.04 Τεχνολόγος
Παπαδοπούλου  Μαρία  ΠΕ 17.01 Τεχνολόγος 

Τσατάνης

Γεώργιος

ΠΕ 03

Μαθηματικός  

Τσαχουρίδου

Ολυμπία

ΠΕ 11

Φυσικής Αγωγής 

Τσίγκανου

Φωτεινή

ΠΕ 02

Φιλόλογος  

Τσίτος  Χρήστος  ΠΕ 03 Μαθηματικός 
Τσοκανά  Φωτεινή  ΠΕ 07 Γερμανικής Φιλολογίας 
Χαρίτος  Χρήστος  ΠΕ 19 ΠΛηροφορικής