Διοίκηση

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου αποτελείται από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή.

Είναι το συλλογικό όργανο της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ αυτήν σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων.

Διασφαλίζει την παιδαγωγική και καθημερινή ζωή  του σχολείου και διαχειρίζεται θέματα ωραρίου, σχολικής ζωής και ό,τι σχετίζεται με την κοινωνικότητα των μαθητών

Διευθυντής του σχολείου μας είναι ο κύριος Γάλλος Νικόλαος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ΜΑ.Ed. στις Σπουδές στην Εκπαίδευση.

Υποδιευθύντρια είναι η κυρία Λεονάρδου Αναστασία, φιλόλογος, .Ed. στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.