ΔΣ Συλλόγου Γονέων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκουντάρα Αγγελική ( 6932153709 )

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Ιορδανίδη Βαρβάρα 

ΤΑΜΙΑΣ

Μπούντος Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ

Συμεωνίδης Θεολόγος 

ΜΕΛΟΣ

Τσιγγαλέρη Ουρανία