ΔΣ Συλλόγου Γονέων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γκουντάρα Αγγελική
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπούντου - Βρατσίδα Έφη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σταφυλάς Παύλος
ΤΑΜΙΑΣ Μπαϊκούση - Αποστολοπούλου Σοφία 
ΜΕΛΟΣ Ανδριανοπούλου - Δήμου Λίλα 
ΜΕΛΟΣ Καραναστάση - Καλατζάκη Μαρίνα 
ΜΕΛΟΣ  Κολοκούρη - Μηλιάδου Ανθή