Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Α1

Α2

Α3

Α4

Θρησκευτικά

Σαριβουγιούκα

Σαριβουγιούκα

Σαριβουγιούκα

Σαριβουγιούκα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Καγκελάρη

Καγκελάρη

Γλύκα

Γλύκα

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Καγκελάρη

Καγκελάρη

Γλύκα

Γλύκα

Νέα Ελληνική Γλώσσα 

Κανελλοπούλου 

   Γρηγορίου    

   Γρηγορίου    

Κανελλοπούλου 

Νέα Ελληνική Γραμματεία                    

Κανελλοπούλου 

Γρηγορίου     

   Γρηγορίου   

Κανελλοπούλου 

Ιστορία                    

 Καγκελάρη

 Τσίγκανου

 Γλύκα

 Γλύκα

Μαθηματικά                  

Λυμπερίου

Λυμπερίου

Καραμολέγκου

Καραμολέγκου

Φυσική                

 

 

 

 

Γεωγραφία                     

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Βιολογία                         

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Αγγλικά                         

Βούλγαρη 

Βούλγαρη

Βούλγαρη 

Βούλγαρη 

Γαλλικά             

Νιφλή

Νιφλή

 

 Νιφλή

Γερμανικά

 

 

 Δημητρίου 

Δημητρίου

Τεχνολογία                     

 Ρεγκούτα

Ρεγκούτα

 Ρεγκούτα

 Ρεγκούτα

Πληροφορική                 

 Ζήβελδης

Ζήβελδης

Ζήβελδης

 Ζήβελδης

Μουσική                        

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Καλλιτεχνικά                  

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Φυσική Αγωγή               

Τσαχουρίδου

Τσαχουρίδου

Τσαχουρίδου

Τσαχουρίδου

Οικιακή Οικονομία         

Κοντοπούλου

Κοντοπούλου

Κοντοπούλου

Κοντοπούλου

 

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Β1

Β2

Β3

Β4

Θρησκευτικά                                               

Σαριβουγιούκα

Σαριβουγιούκα

Σαριβουγιούκα

Σαριβουγιούκα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Μίχου

Κανελλοπούλου 

Μίχου

Μίχου  

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 

Μίχου

Μίχου

Μίχου

Μίχου

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα   

Γλύκα

Τσίγκανου

Τσίγκανου

Γλύκα

Νέα Ελληνική Γραμματεία

Γλύκα

Τσίγκανου

Τσίγκανου

Γλύκα

Ιστορία                     

Λεονάρδου 

Λεονάρδου 

Νιφλή 

Νιφλή

Μαθηματικά                   

Καραμολέγκου

Τσατάνης  

Τσατάνης  

Τσατάνης  

Φυσική                           

 

 

 

Χημεία                            

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος  

Γιαννόπουλος  

 Γιαννόπουλος  

Βιολογία                                                        

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Γεωγραφία                             

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Αγγλικά                                       

Βούλγαρη 

 Νυχτή

Βούλγαρη 

Βούλγαρη 

Γαλλικά

 

 

 Νιφλή

 Νιφλή

Γερμανικά

 

Δημητρίου 

 Δημητρίου

 

 

Τεχνολογία                                                      

 Ρεγκούτα

Ρεγκούτα

 Ρεγκούτα

Ρεγκούτα

Πληροφορική                           

Ζήβελδης

Ζήβελδης

Ζήβελδης

Ζήβελδης

Μουσική                               

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Καλλιτεχνικά                                                  

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Φυσική Αγωγή                                 

Γάλλος

Γάλλος

Ακριβούλης

Τσαχουρίδου

 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Θρησκευτικά                  

Σαριβουγιούκα 

Γκίκας 

Γκίκας 

Γκίκας 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Γρηγορίου 

 Τσίγκανου

Τσίγκανου 

 Γρηγορίου 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 

Γρηγορίου 

Τσίγκανου

 Τσίγκανου

 Γρηγορίου

Νέα Ελληνική Γλώσσα    

Μίχου

 Καγκελάρη

 Καγκελάρη

 Μίχου

Νέα Ελληνική Γραμματεία                     

Λεονάρδου

  Καγκελάρη

 Καγκελάρη

Λεονάρδου 

Ιστορία                            

Λεονάρδου

Λεονάρδου

Μίχου

Λεονάρδου

Μαθηματικά                    

Καραμολέγκου

Καραμολέγκου

Τσατάνης 

Τσατάνης 

Φυσική                           

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Χημεία                             

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Βιολογία                          

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Αγγλικά                          

Βούλγαρη/Νυχτή

Βούλγαρη/Νυχτή

 Βούλγαρη/Νυχτή

 Βούλγαρη/Νυχτή

Γαλλικά                           

Νιφλή

 Νιφλή

 

 

Γερμανικά                       

 

 

 Δημητρίου

 Ντούλα

Τεχνολογία                    

Ρεγκούτα 

 Μπίκας 

Μπίκας 

Μπίκας 

Πληροφορική                  

Ζήβελδης

 Γαροφαλίδου

Γαροφαλίδου

Γαροφαλίδου 

Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή                          

Μπότση

Κοντοπούλου

Κοντοπούλου

Κοντοπούλου

Μουσική                         

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Καλλιτεχνικά                   

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Φυσική Αγωγή

Τσαχουρίδου

 Τσαχουρίδου

Τσαχουρίδου 

Τσαχουρίδου