Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Α1

Α2

Α3

Α4

Θρησκευτικά

Μάλλιου 

Μάλλιου 

Μάλλιου 

Μάλλιου 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (πρωτότυπο κείμενο)

Γλύκα

Γλύκα

 Καγκελάρη

Τσίγκανου 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

(Κείμενο από μετάφραση)

Γρηγορίου     

Γρηγορίου     

Τσίγκανου

Τσίγκανου

Νέα Ελληνική Γλώσσα   

Γρηγορίου     

Γρηγορίου     

 Τσίγκανου

Μίχου

Νέα Ελληνική Γραμματεία                    

Γρηγορίου     

Γρηγορίου     

Τσίγκανου

Μίχου

Ιστορία                    

 Καγκελάρη

 Λιόντη

 Καγκελάρη

Λιόντη

Μαθηματικά                  

Καραμολέγκου

Τσατάνης

Τσατάνης

 Τσατάνης 

Φυσική                

Γιαννόπουλος

Λαγουδάκης

Μαρέτη 

Μαρέτη

Γεωγραφία                     

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Βιολογία                         

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Αγγλικά                         

Βούλγαρη 

Βούλγαρη

Βούλγαρη 

Βούλγαρη 

Γαλλικά             

Νιφλή

Νιφλή

 Νιφλή

 Νιφλή

Γερμανικά

Τσοκανά 

Ντούλα

   

Τεχνολογία                       

 Ρεγκούτα

Ρεγκούτα

 Ρεγκούτα

 Ρεγκούτα

Πληροφορική                 

 Μπουτσιάνη

 Μπουτσιάνη

 Μπουτσιάνη

 Μπουτσιάνη

Μουσική                         

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Καλλιτεχνικά                   

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Φυσική Αγωγή               

Τσαχουρίδου

Τσαχουρίδου

Τσαχουρίδου

Τσαχουρίδου

Οικιακή Οικονομία          

Κοντοπούλου

Κοντοπούλου

Κοντοπούλου

Κοντοπούλου

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Β1

Β2

Β3

Β4

Θρησκευτικά                                               

Μάλλιου 

Μάλλιου 

 Μάλλιου 

 Μάλλιου 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

(πρωτότυπο κείμενο)

Γρηγορίου

Λιόντη

Λιόντη

 

Γρηγορίου

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (κείμενο από μετάφραση)

 

Μίχου

Μίχου

Μίχου

Μίχου

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα                       

Γλύκα

Τσίγκανου

Μίχου

Γλύκα

Νέα Ελληνική Γραμματεία

 

Γλύκα

Τσίγκανου

Μίχου

Γλύκα

Ιστορία                     

  

Λεονάρδου 

Λεονάρδου 

Γλύκα 

Γλύκα 

Μαθηματικά                      

Καραμολέγκου

Καραμολέγκου

Τσατάνης  

Τσατάνης  

 

Φυσική                                     

Μαρέτη

 Μαρέτη

 Μαρέτη

Μαρέτη

 

Χημεία                                                         

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος  

Γιαννόπουλος  

 Γιαννόπουλος  

Βιολογία                                                        

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Γεωγραφία                                                   

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Αγγλικά                                                       

Βούλγαρη / Λαμπροπούλου

 Βούλγαρη / Λαμπροπούλου

Βούλγαρη / Λαμπροπούλου

Βούλγαρη / Λαμπροπούλου

Γαλλικά

 

Νιφλή

Νιφλή

 

 

Γερμανικά

 

 

 

 Ντούλα

 Ντούλα

Τεχνολογία                                                      

 Ρεγκούτα

Ρεγκούτα

 Ρεγκούτα

Ρεγκούτα

Πληροφορική                           

Μπουτσιάνη

Μπουτσιάνη

Μπουτσιάνη

Μπουτσιάνη

Μουσική                                                      

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Καλλιτεχνικά                                                  

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Φυσική Αγωγή                                 

Τσαχουρίδου

Τσαχουρίδου

Τσαχουρίδου

Τσαχουρίδου

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

Γ1

Γ2

Γ3

Γ4

Θρησκευτικά                    

Μάλλιου 

Τοπάλης  

Τοπάλης 

Τοπάλης 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

(πρωτότυπο κείμενο)

Γλύκα

 Γλύκα

 Καγκελάρη

 Μίχου

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (Κείμενο από μετάφραση)

Λιόντη

 Λιόντη

 Μίχου

 Μίχου

Νέα Ελληνική Γλώσσα    

Λιόντη

Λιόντη

 Καγκελάρη

 Μίχου

Νέα Ελληνική Γραμματεία                      

Λιόντη

Λεονάρδου

Λεονάρδου

Λεονάρδου 

Ιστορία                             

Καγκελάρη

Λεονάρδου

Λεονάρδου

Καγκελάρη

Μαθηματικά                     

Καραμολέγκου

Καραμολέγκου

Τσίτος 

 Αθανασιάδη

Φυσική                           

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Χημεία                             

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Γιαννόπουλος

Βιολογία                           

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Λαγουδάκης

Αγγλικά                                        

Βούλγαρη / Λαμπροπούλου

Βούλγαρη / Λαμπροπούλου

Βούλγαρη / Λαμπροπούλου

Βούλγαρη / Λαμπροπούλου

Γαλλικά                           

Νιφλή

 Νιφλή

 Νιφλή 

Νιφλή 

Γερμανικά                        

 

 

 Ντούλα 

 Τσοκανά

Τεχνολογία                       

 Παπαδοπούλου

Παπαδοπούλου

Ρεγκούτα 

Παπαδοπούλου

 

Πληροφορική                   

Χαρίτος

 Χαρίτος

 Μπουτσιάνη

Λυκουρόπουλος 

Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή                          

Τσίγκανου

Κοντοπούλου

Κοντοπούλου

Κοντοπούλου

Μουσική                         

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Κυρίμης

Καλλιτεχνικά                    

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Βλαχάκη

Φυσική Αγωγή

Τσαχουρίδου

Ξανθόπουλος

Γάλλος 

Γάλλος