Διαγωνισμός Αναγνωστικών Δεξιοτήτων - Κατανόησης Κειμένου

Το σχολείο μας σας ενημερώνει για τον 3ο Διαγωνισμό Αναγνωστικών Δεξιοτήτων – Κατανόησης Κειμένου για μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας». 

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 192229/Δ2/26-11-2015 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου των δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.