25η Μαρτίου 2019

Από την παρέλαση των μαθητών μας. 

Στιγμιότυπα από τη σχολική γιορτή μπορείτε να δείτε εδώ