Δραστηριότητες για την επέτειο του Πολυτεχνείου - 16.11.2018

Οι μαθητές του σχολείου μας θα προσέλθουν στις 08.15 (η Γ΄ τάξη στις 09.00) και θα αναχωρήσουν όταν ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις. 

 

Για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης παρατίθεται το υλικό που θα επεξεργαστούν στη συνέχεια. 

 

Φύλλο εργασίας Γ΄ τάξης, εδώ

 

Φύλλο εργασίας Β΄ τάξης, εδώ