Κενά ανά ειδικότητα - 2.9.2016

Κενά Ανά Ειδικότητα

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ      

ΚΕΝΕΣ ΩΡΕΣ  

Θεολόγοι

ΠΕ 01

-6

Μαθηματικοί

ΠΕ 03

-8

Φυσικοί

ΠΕ 04.01

-8

Γερμανικών

ΠΕ 07

-10 + -6

Φυσικής Αγωγής   

ΠΕ 11

-6

Πληροφορικής

ΠΕ 19-20

-24

Τεχνολόγοι

ΠΕ

-24