Διαβάστε δύο διδακτικά σενάρια της φιλολόγου κ. Ιωάννας Γλύκα. 

 

1. Οι Σταυροφορίες και η πρώτη Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1204)

 

2. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453)