Ταραντέλα με τους Encardia

Το συγκρότημα Encardia πάλι στο σχολείο μας.

Μαθαίνουμε για τη γκρεκάνικη διάλεκτο και χορεύουμε ταραντέλες!