Στα πλαίσια της εβδομάδας Job Shadowing που έλαβε χώρα στο 4ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, η διδασκαλία του ποιήματος Curo Siwo εμπλουτίστηκε με την απαγγελία της ισπανικής του μετάφρασης από την καθηγήτρια Pilar Rafales Hernando του σχολείου Escola Ramon Llull της Βαρκελώνης.

Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν αδρομερώς για τον βίο και το έργο του ποιητή Νίκου Καββαδία. 

Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση του περιεχομένου του ποιήματος και συγκριτική παρουσίαση των ποιημάτων "Θεσσαλονίκη" και "Οι γάτες των φορτηγών". Στη διαδικασία αυτή, εκτός των άλλων κειμενικών προσεγγίσεων, αξιοποιήθηκε και το πρόγραμμα "Οι τόποι του Νίκου Καββαδία". 

Τέλος, άκουσαν την ισπανική μετάφραση του ποιήματος