Το δένδρο του σχολείου μας

 

ΟΙ μαθητές μας, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας Καλλιτεχνικών κυρίας Βλαχάκη, φιλοτέχνησαν το "δένδρο τους"εφαρμόζοντας με κόλλα πολλά μικρά φύλλα στα ζωγραφισμένα κλαδιά του.