Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

http://www.slideshare.net/annakisak/ss-15197418

Θαλάσσια σεισμικά κύματα 

http://www.slideshare.net/annakisak/ss-15197574 

Σεισμικά κύματα 

http://www.slideshare.net/annakisak/ss-15197722 

Υπέρηχοι 

http://www.slideshare.net/annakisak/ss-15197754

http://www.slideshare.net/annakisak/2-15197792 

Οι επιδράσεις της Μουσικής στον άνθρωπο 

http://www.slideshare.net/annakisak/karathanasi 

http://www.slideshare.net/annakisak/pptx-15203925